Retail

Dutch Company Style

Retail

Retail

Design Retailkleding naar wens

Bij de implementatie van een nieuwe kledinglijn komt het nodige kijken. Om u een helder overzicht te geven van de verschillende stappen zoals wij ze ook onderkend hebben in andere projecten en rekening houdend met uw tijdsplan, zal ik hieronder een en ander trachten te verduidelijken.

Presentatie en tonen geselecteerde kleding op paspoppen

Tijdens de presentatie zullen wij u een aantal producten tonen. Wij zullen ruim aandacht geven aan de ontwerp uitgangspunten en de mogelijkheid hebben uw vragen op afdoende wijze te beantwoorden. Het doel van deze presentatie dient te zijn dat er volledige duidelijkheid is bij beide partijen, wat er wordt geboden  en wat de mogelijke keuzes zijn.

Draagproef

In het door ons voorziene ontwerp bundelen wij al onze knowhow over kleding zoals die door uw medewerkers wordt gedragen. De draagproef moet antwoord geven op de vraag of dit voldoende comfortabele en functionele kleding is voor toepassing in uw specifieke omgeving. Het is mogelijk dat nieuwe ontwikkelingen in werkzaamheden, waar we nog niet eerder mee geconfronteerd zijn bij anderen, om  een aanpassing vragen in een specifiek kledingstuk. De uitkomst van de draagproef moet die “puntjes op de i” opleveren, zodat al uw specifieke wensen optimaal worden ingevuld.

 

Onze merken

Representatieve bedrijfskleding